The CHARGER de Claude Mc Cullough.1946
The BUZZER de Claude Mc Cullough.1947
TOREADOR de Claude Mc Cullough.1948
FLEDGLING NOVATO de Claude Mc Cullough.1950
BLAZER de Claude Mc Cullough.1952

Vea también:
GNAT de Lud Kading.1952
BLAZER de Carl Goldberg.1955

Anuncios